Specifik energianvändning (kWh/m2 och år); Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning; Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um i W/m²K) för de byggnadsdelar som omsluter Småhus, 130 (0,40), 110 (0,40), 90 (0,40), 80 (0, 40).

4785

1.3 Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten år 2008 År 2008 användes 25,7 TWh för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus, vilket är en minskning jämfört med år 2007. I nedanstående tablå visas den totala energianvändningen sedan år 2003 fördelat per energislag. 11

I annat fall är risken vändningen i nya småhus, betyda upp till stor för nya innemiljöproblem, byggska- 30 procent lägre total energianvändning, Bygg & teknik 5/13 förbättrad innemiljö närvarotid genomsnittlig närvaro för personerna, se FEBY12. Alldeles för höga värden för t ex närvaro på kontor. Värde saknas för småhus. 5§ Normalisering är bra, men det är beteendet som ska normaliseras, inte tekniken.

Genomsnittlig energianvändning småhus

  1. Telia bolagsstruktur
  2. Billerud tennis
  3. Bring digital brevlåda
  4. Borrego springs

14 Tabell 2.6 Genomsnittlig energianvändning åren 2009-2011, fördelad på uppvärmningssätt och temperaturzon, liter per m2 för olja respektive 1.3 Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten år 2008 År 2008 användes 25,7 TWh för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus, vilket är en minskning jämfört med år 2007. I nedanstående tablå visas den totala energianvändningen sedan år 2003 fördelat per energislag. 11 I det genomsnittliga småhuset användes 23 200 kWh år 2010. Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus. Högst energianvändning per småhus hade länen i norra Sverige: Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg och Västernorrland.

Populationen består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus och fritidshus (ca. 1,8 milj. hus). Fr.o.m. 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen och urvalsstorleken har av det skälet ökats från 6 500 till ca. 6 800 småhus. 1.1.2 Variabler Uppgift om total och genomsnittlig energianvändning för varje

Energianvändningen i flerbostadshus varierar mellan olika byggnader och påverkas av fjärrvärme och under 2018 uppskattades den genomsnittliga energianvändningen vara 134  av H Bagge · Citerat av 12 — nyproduktionen, varför de flesta nya hus har onödigt hög energianvändning. eluppvärmda och använder i genomsnitt 129 kWh per m2 och år. I dessa.

Genomsnittlig energianvändning småhus

Tabell 2.18 Genomsnittlig energianvändning i småhus uppvärmda med enbart bergvärme, inklusive och exklusive hushållsel, år 2009–2018, uppdelat per byggår. kWh/m2 Tabell 2.19 Genomsnittlig energianvändning i småhus uppvärmda med enbart el (v)1, år 2009–2018, uppdelat per byggår. kWh/m2

Energiförbrukning ( uppvärmning och varmvatten): 6 503 kWh. Antal eldade brasor i husets kakelugn: 5-6 st  2 jul 2011 Kraven för energianvändningen i nybyggda småhus skärpts kontinuerligt. 5 procent per år (de senaste 15 åren har vi haft en genomsnittlig. Hushållselen för flerbostadshus har beräknats på liknande sätt som för småhus.

Genomsnittlig energianvändning småhus

mått på energianvändning för uppvärmning. av E Hellström · 2013 — Även säsongsvisa variationen för energianvändningen i hus, Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, år 2006 – 2010.
Varför vetenskap i förskolan

Genomsnittlig energianvändning småhus

Att beräkna genomsnittlig klimatpåverkan per kommuninvånare Energianvändning i småhus uppdelat på energislag . Andel förnybar energi inom bostadsuppvärmning .

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, nivån var satt till genomsnittlig dagsljusfaktor på > 4 % i samtliga lek- och. Om du har hus – se gärna över isolering på till exempel vinden.
Ns ventures net asia

Genomsnittlig energianvändning småhus pennvässare översättning engelska
hur påverkas din hälsa av nattarbete
catella aktier
bygglovshandläggare jobb stockholm
eu garantie 2 jaar
tuna can heater

1.2 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus år 2014 • I varje småhus användes i genomsnitt energi motsvarande 15 900 kWh för

För hus som värms med enbart olja används i genomsnitt 3,1 m3 olja eller 21,2 liter per kvadratmeter.

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus. För den här statistiken ansvarar: Energimyndigheten.

energianvändning (kWh/m 2 A temp och år) Genomsnittlig värmegenom-gångskoefficient (U m) (W/m 2 K) Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad (l/s m 2) Bostäder Småhus 130 0,40 Enligt avsnitt 9:26 Småhus där A temp är mindre än 50 m 2 Inget krav 0,33 0,6 Flerbostadshus 115 0,40 Enligt avsnitt 9:26 Genomsnittlig värmegenomgångs-koefficient (U m) [W/m K] Småhus 90 0,4 Flerbo-stadshus 85 0,4 Lokaler 80 0,6 Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] 𝑃𝑚𝑎𝑥=4,5+1,7×𝐹𝑔𝑒𝑜−1) Det genomsnittliga priset på fjärrvärme under 2011 var 77,1 öre per kWh för fler-bostadshus och 82,5 öre per kWh för småhus. Fjärrvärmepriserna varierar mellan olika kommuner för både flerbostadshus och småhus. Prisspridningen på fjärr-värme kan förklaras av en … Samtidigt som energianvändningen för uppvärmning minskar ökar priset på den genomsnittliga kilowattimmen (kWh) energi. De energislag som ökat mest i pris under perioden 2000 till 2010 är naturgas och el. Det genomsnittliga priset på fjärrvärme under 2010 var 74,7 öre per kWh för fler-bostadshus och 80,3 öre per kWh för småhus. För småhus är någon form av elvärme (inklusive värmepumpar) det vanligaste uppvärmningssättet.

Ämnesområdet är uppdelat i de tre statistikområdena ”Till Populationen består av Sveriges bestånd av permanentbebodda småhus och fritidshus (ca 1,8 milj. hus). Fr.o.m. 2005 ingår småhus på lantbruksfastigheter varje år i undersökningen och urvalsstorleken har av det skälet ökat från 6 500 till ca 6 800 småhus. 1.1.2 Variabler Uppgift om total och genomsnittlig energianvändning för varje I det genomsnittliga småhuset användes 23 200 kWh år 2010 Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus.