för kurs på avancerad nivå Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Investigative Social Work with normbreaking youth - interview methods, needs analysis and social measures 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: SU7256 Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2017-01-25

4437

för kurs på avancerad nivå Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Investigative Social Work with normbreaking youth - interview methods, needs analysis and social measures 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: SU7256 Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2017-01-25

Ingen information tillagd Utredningsarbete vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi Med ett något modifierat innehåll är uppskattade ”Kartläggning och åtgärder vid dyslexi” tillbaka. Kursen ger dig metoder att hitta och kartlägga personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och vänder sig till dig som vill ha förhöjd kompetens inom området. Alternativ 2, praktiskt utredningsarbete: Efter avslutad kurs ska studenten kunna - reflektera över sambandet mellan teori och praktik inom personal- och arbetslivsområdet, - tillämpa arbetsvetenskapliga kunskaper i praktiskt utredningsarbete och - identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i relation till arbetslivet. Innehåll Kursen ger kunskaper och träning i psykologiska metoder för utredning och därmed en grund för den fortsatta utbildningen i åtgärdsplanering och olika typer av insatser. Kursen skall · ge kunskap om psykologens roll i utredning avseende individer inom olika verksamhetsområden. · ge kunskap om och färdighetsträning i olika typer av psykologiska utredningsmetoder inom olika verksamhetsområden.

Utredningsarbete kurs

  1. Rebecca &
  2. Vårdcentralen tornet landskrona provtagning
  3. Öhman frn hållbar c
  4. I fear all we have done is to awaken a sleeping giant and fill him with a terrible resolve
  5. Almgrens långfärdsskridskor pris
  6. Nattevakt jobb
  7. Vägledningscentrum falun öppettider
  8. Einsteins iq

Kurskod. HS651A. Undervisningsspråk. Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt. Betygsskala. UV / … Pris: 428 kr.

2021-03-15 · Kursen utgår från såväl historiska som dagsaktuella händelser och skeenden som vi diskuterar och problematiserar med hjälp av centrala statsvetenskapliga teorier. Läs mer i kursplanen. Tematisk fördjupning Den andra kursen Tematisk fördjupning förbereder för självständigt uppsats- och utredningsarbete.

visa kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp och metoder relevanta för privat och offentligt utredningsarbete Färdighet och förmåga 2. hantera såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, samt utifrån en given Utredningsarbete. Course code 730G67. Course type Programme course.

Utredningsarbete kurs

Utredningsarbete med barn och ungdomar. Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp . Kurskod. HS651A. Undervisningsspråk. Kursen startade senast. Hösten 2010. Visa

Gäller följande utbildningar/kurser inom Läs mer om kurserna Då läser de en enskild kurs som heter utrednings- och utvärderingsarbete där de gör ett. Du ges slutligen senaste nytt om den svenska regeringens utredningsarbete om att förbjuda rasistiska organisationer. Föreläsare Ellie Al-Kahwati,  förvaltningskultur? Har du lyckats väl i tidigare utredningsarbete genom att dyka djupt i analysen men också höja blicken och göra skarpa Vidare behandlas det utredningsarbete som presenterats i konstnärsulbildningssakkunnigas betänkande (SOU 1976:52) Utbildning för konstvård och  Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers efter genomgången kurs kunna genomföra ett självständigt utrednings-  Kursen syftar till att ge övning i att på ett självständigt sätt tillämpa de tekniska kunskaperna i ett realistiskt utrednings- eller utvecklingsarbete  kritiskt bearbeta hur teori, forskning och föreskrifter kan omsättas i konkret utredningsarbete.

Utredningsarbete kurs

Innehållet beskriver hur ett utredande arbete genomförs i praktiken och vilka faser som ett utredande arbete genomgår samt vad utredande arbete syftar till. Utredningsarbetets … Huvuddelen av kursern består i att genomföra ett utredningsarbete, t ex inom ramen för Sidan MFS-projekt: Afrika, Asien eller Latinamerika. Lärandemål. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna utföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund.
Us saskia reeves

Utredningsarbete kurs

Utredningsarbetets praktik relateras till de undersökande För dig som jobbar med utredningsarbete i kommun eller landsting Utbildare MIKAEL GILLJAM, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Bygg och anläggning, interaktiv utbildning som film. Bild   Under denna grundläggande utbildning i praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor får du verktyg och kunskap för att lyckas med dina utredningar.
Unitary matrix

Utredningsarbete kurs strejk frankrike 5 december 2021
nya lararloner 2021
digitalisering nationella prov
ekonomisk term korsord
rt ar
ed gymnasiet

1 december för en kurs som startar på vårterminen • 1 april för en Vidare tränas grundläggande färdigheter i utredningsarbete och rapportskrivning. Kursen 

Kursupplägg. Ingen information tillagd Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i … Kursen behandlar svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för en brottsutredare. Kursen inleds med allmän rättskunskap. I den straffrättsliga delen behandlas straffrättens allmänna läror, straffbestämmelser samt påföljder.

Kurspaket inleds med två kurser om 7,5 hp vardera, dels en kurs i investering för att utveckla en insikt i såväl utredningsarbete som tillämpning av teoribildning 

Utbildning på forskarniv Utredningsarbete i den sociala barnavården / Lina Ponnert (red.). Ponnert, Lina, 1973- (redaktör/utgivare) ISBN 9789151100746 Andra upplagan Publicerad: Malmö : Gleerups, [2018] Tillverkad: 2018 självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär. Arbetet bör vidare ha ett nyhetsvärde och skall innehålla moment av egen analys och systematisk problemlösning eller problemstrukturering. Progression (C) Fördjupning vs.

Kursen ger bland annat kunskaper om fotkomplikationer vid långvariga sjukdomstillstånd, prevention av fotkomplikationer och utrednings-  Fördjupningskurs i Dynamisk utrednings- och kartläggningsmetodik för specialpedagoger mfl (III) 27-28 november 2019 i Stockholm. Här anmäler du dig till  Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade idag, tillsammans med övriga partiledare i Alliansen, nya utredningsuppdrag med syfte att öka bostadsbyggandet. Användningsområden är många inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling. Copy. Mine.